Management en Training in Welzijn en Zorg


"What's in the name?"


Bureau Gastvrijzijn

De naam Gastvrijzijn gaat over wie ik ben en wat mij drijft in mijn werk. Het is niet alleen een produkt of dienst die ik aanbied.
Gastvrijzijn is een rode draad in mijn opdrachten als manager en trainer. Het geeft richting aan hoe ik invulling geef aan mijn werkzaamheden. Het gaat om de klant, om zijn/haar beleving, om een manier van werken (met elkaar) die hier aan bijdraagt!

Mijn werkwijze draait om verbinding!

In mijn werkwijze draait het om het leggen van verbindingen tussen alles en iedereen. Mijn scherpe oog straalt als mensen en organisaties laten zien oprecht betrokken te zijn bij hun klanten en bij elkaar. Professionaliteit, taakvolwassenheid en echt resultaat zijn daarin voor mij leidend.

Mijn bijdrage

Ik lever een waardevolle bijdrage aan veranderingsprocessen en kwaliteitsverbetering. De ingrediënten die ik hierbij gebruik, zijn: voorbeeldgedrag, helderheid, zorgvuldigheid en vooral enthousiasme. Ik ben "warm zakelijk en kritisch menselijk".

Interim management en projectleiding in welzijn en zorg Vera van den Beemt

Vera van den Beemt


Management

"Een frisse blik op organisaties en teams"

Kwaliteitscoaching

"De kunst van goed samen-werken"

Training

“Wat wilt u morgen anders doen dan vandaag”
 

Contact

Vera van den Beemt

Tel. 06 29 01 54 67

E-mail info@gastvrijzijn.nl

linkedin