Profiel


Ondernemer Vera van den Beemt:

 • Opgeleid als verpleegkundige, veranderaar en manager
 • Ruim 30 jaar werkzaam in Welzijn- en Zorgsector
 • Ruim 25 jaar management- en projectervaring op operationeel, tactisch en strategisch niveau
 • Intra- en extramurale ervaring en in diverse organisaties
 • Staat voor professionaliteit en kwaliteit
 • Sterk verbindend vermogen
 • Wil er graag aan bijdragen dat de wereld voor mensen met dementie beter wordt

Bureau Gastvrijzijn staat voor:

 • Maatwerk: het gaat om jouw organisatie en behoeften
 • Zorgvuldigheid: goede voorbereiding, aandacht voor medewerkers in het veranderingsproces en juiste follow-up
 • Professionaliteit: planmatig werken en tussentijdse evaluatie
 • Echte verandering: werken aan interne motivatie van medewerkers, waardoor de verandering van henzelf wordt en minder afhankelijk is van regels
 • Resultaat: duidelijke afspraken over wat er bereikt moet zijn aan het einde van de opdracht
Wie is Vera van den BeemtVraag het volledige CV aan via info@gastvrijzijn.nl

 
"Een professioneel en kundig (verpleegkundig) manager die denkt op tactisch niveau en in staat is dat in gedrag te vertalen naar operationeel handelen."

Elly van de Graaf, Directeur eigenaar Van de Graaf en Verwoerd interim

Contact

Vera van den Beemt

Tel. 06 29 01 54 67

E-mail info@gastvrijzijn.nl

linkedin